Ne rozšíření dobývacího prostoru na ložisku bentonitu Maršov u Tábora!

Takový název nese petice občanů Malšicka proti chování firmy Keramost, která si z jihočeské krajiny vytváří Klondike. Nechceme bránit soukromým firmám v podnikání, ale pokud pracuje v oboru, který takto výrazně dopadá na okolí (doprava, krajinný ráz, podzemní vody, hluk, prach, ovlivnění biotopu), nemůže být vyjádření úředníků Ministerstva životního prostředí pouhým cárem papíru, ale musí být závazné.

Z petice hejtmanovi vybírám:

"31. března 2015  vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky v Českých Budějovicích "Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí " (č.j. 22823/ENV/15) ve věci záměru "Změna dobývacího prostoru Maršov na výhradním ložisku bentonitu Maršov u Tábora".

My, níže podepsaní, protestujeme proti tomuto rozšíření. Z uvedené zprávy vyplývá, že dobývací prostor mezi obcemi Maršov  a Obora má být rozšířen ze současných 6,2 ha na plánovaných 49,1 ha v příštích 19 letech.  Zpráva dále uvádí vytěžitelné zásoby lomu 2071 kt materiálu. V přepočtu údaj znamená, že v příštích 19 letech soukromá firma Keramost a.s. odveze cca 70 000 třicetitunových návěsů jihočeské země do severních Čech a rekultivační studie nepočítá ani s jediným kilogramem vráceným zpět. V době, kdy ČR denně přichází o 20 ha orné půdy!

Silnice 3. třídy v okolí Maršova, opravené svým správcem Jihočeským krajem v roce 2010, nejsou na takové zatížení dimenzované, již po necelých 5 letech silnice jeví známky přetěžování.  70 000 aut  znamená 140 000 přejezdů!

Ze zprávy dále vyplývá, že může být dotčena spodní voda v obcích Maršov a Obora. Sice jsou nařízena režimní měření na pozorovacích objektech v obci i v lomu, nikdo však nezaručí, že nedojde k NEVRATNÉMU stavu, tedy ztrátě vody v soukromých studnách, na kterých jsou občané Obory a Maršova existenčně závislí. "

Děkujeme všem za podporu.

Pavel Klíma, mluvčí petičního výboru

PS: Během petičního hnutí musím ukázat na další aspekt: RAZÍTKO DRŽÍ ÚŘEDNÍK.  Mimo jiné jsem se dozvěděl, že není důležité, co chce občan. Co když občan chce pouze dodržení podmínek firmě určených? Opravdu vstupujeme do nové éry "úřednické totality"? (Všem milým, ochotným, vstřícným úředníkům se omlouvám).