Dohoda kraje a ČEZ ohledně dostavby temelínské elektrárny neřeší všechny dopravní problémy, zapojit se musí i stát

Jaderná elektrárna TemelínDOKUMENT: STAN: Dohoda kraje a ČEZ ohledně dostavby temelínské elektrárny neřeší všechny dopravní problémy, zapojit se musí i stát

06.12.2011 11:59:38 STAN

Společnost ČEZ vybuduje v Jihočeském kraji v souvislosti s chystanou dostavbou elektrárny Temelín jedenáct nových obchvatů měst a obcí a provede řadu dalších místních opatření na komunikacích II. a III. tříd v jihočeských obcích. Do realizace těchto plánů ČEZ investuje zhruba 1,6 miliardy korun. Vyplývá to z dohody mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ v souvislosti s uvažovaným rozšířením JETE o další dva bloky.
My tuto významnou investici vítáme, protože je to velká šance pro místní stavební firmy a práci tak mohou dostat i další Jihočeši - obyvatelé našich měst a obcí. To je pozitivní zpráva pro Jihočeský kraj. Požadujeme také, aby zástupci vedení Jihočeského kraje a společnosti ČEZ pravidelně informovali občany o plnění této dohody.
Obchvaty v délkách od jednoho do pěti kilometrů mají podle plánů vést  kolem obcí Žimutice, Bečice, Bzí, Dolní Bukovsko, Temelín, Tálín, Paseky, Albrechtice nad Vltavou, Slapy, Malšice a Bechyňská Smoleč, které se nacházejí u dvou hlavních tras, jež budou sloužit pro dopravu materiálu na stavbu rozšíření elektrárny. Upraveny a rozšířeny by měly být také silnice v úsecích Albrechtice - Všeteč, Všeteč – Temelín nebo Dolní Bukovsko – Bošilec. Celkem má být postaveno asi 40 kilometrů nových silnic. To je samozřejmě v pořádku. Problém však vidíme v trase, která povede k temelínské elektrárně od Tábora do Českých Budějovic. Obyvatelé Tábora se právem bojí toho, že jakmile začnou přes toto město jezdit nákladní auta a kamiony s materiály pro temelínskou elektrárnu, výrazně se zvýší v tomto městě doprava, což sebou přinese vyšší koncentraci škodlivých látek v ovzduší a další negativa.
V rámci dostavby temelínské elektrárny by se měl také angažovat stát a přidat peníze na potřebnou dostavbu obchvatu města Tábora a dalších míst, protože temelínská elektrárna má jako přední výrobce elektrické energie klíčový význam pro celou Českou republiku. Proto se musí na posílení dopravy v jižních Čechách výrazně podílet i státní rozpočet.
Podle nás by k temelínské elektrárně měla vést z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic přes Hlubokou nad Vltavou kapacitní silnice I. třídy, o kterou by se staral stát.

Jihočeský krajský výbor hnutí Starostové a nezávislí (STAN)
                                                                       Ing. Jaroslav Houba, CSc,   starosta obce Sedlec
       předseda hnutí  STAN Jihočeského kraje