Cykloturistika v Jižních Čechách

Jižní Čechy jsou protkány hustou sítí cest pro cyklisty, které umožňují jízdu krajinou v ideálním tempu, aniž by člověk ztratil kontakt s jejími barvami, vůněmi a dalšími půvaby. Pavučinu cyklotras a cyklostezek doplňují rozvíjející se služby speciálních autobusů a půjčoven kol, které přibývají i na vlakových nádražích. V kraji asi není oblast, která by cyklisty nelákala - oblíbená je rovina Třeboňska, pocit objevitelů lze zažít v příhraničních částech Jindřichohradecka či na Novohradsku, přibývají kilometry tras podél Vltavy, Otavy, Lužnice a dalších řek. Zdatné sportovce beze strachu z kopců odmění Šumava nadhledem, který bývá užitečný i po návratu domů.

Cykloturistika se v poslední době stává stále oblíbenějším způsobem jak strávit dovolenou. V jižních Čechách prakticky není oblast, kde by nebylo možné naplánovat cyklistický výlet nebo několikadenní trasu. Proto vám zde nabídneme alespoň některé z nich, které zároveň reprezentují bohatství a rozmanitost přírodního prostředí regionu.

Cykloturistika v regionech

Třeboňsko
Pro cykloturistiku jsou v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci UNESCO Třeboňsko vytvořeny ideální podmínky. Nížinná krajina lesů a rybníků protkaná hustou sítí cyklotras a naučných stezek nabízí terén spíše pro rekreační sportovce a cyklistické začátečníky. Oblíbeným cílem cyklistů je samozřejmě město Třeboň se svými historickými památkami. Doporučujeme zejména cyklistickou naučnou stezku Okolo Třeboně a cyklistickou naučnou stezku Rožmberk, které vás provedou nejpřitažlivějšími lokalitami Třeboňska.

Z Veselí nad Lužnicí je zase možno se vydat po trase, jejíž zajímavostí je lidová architektura 19. stol. a selské baroko na jihu Čech.

Jindřichohradecko - Česká Kanada
Podél česko-rakouských hranic v oblasti zahrnující Slavonice, Novou Bystřici, Chlum u Třeboně a České Velenice byla v posledních několika letech vyznačena rozsáhlá síť cyklotras. Terén je zde jen mírně zvlněný, trasy vedou hustými lesy a po cestě je řada rybníčků a vodních toků, kde je možné si odpočinout a vykoupat se. Výhodou je i možnost projet se na kolech na druhé straně hranice. Přechody pro cyklisty jsou v Chlumu u Třeboně (Litschau), Halámkách (Neu Nagelberg), Českých Velenicích (Gmünd), Nové Bystřici (Grametten) a Slavonicích (Fratres). Celou oblast navíc protíná dálková cykloturistická mezinárodní trasa Greenway Praha–Vídeň. Ubytování je možné ve větších obcích v penzionech a vesnických privátních domech, oblíbeným místem pro přenocování i občerstvení je Lesní hotel Peršlák, který najdete uprostřed lesů poblíž Nové Bystřice.

Novohradsko
Tato dosud ne zcela objevená horská pohraniční oblast jižních Čech překvapí své návštěvníky vrcholky, které dosahují výšky přes 1000 m n. m. Novohradské hory potěší zejména ty, kteří hledají nedotčenou přírodu. Cyklistické značení zde není zatím příliš husté, lze však využít prakticky všech značených stezek pro pěší. V Novohradských horách se nachází nejstarší chráněné území v Čechách (1838) – bukojedlový Žofínský prales.

Šumava a Lipensko
Cykloturistika v Národním parku a Chráněné krajinné rezervaci Šumava je upravena zákonem a provoz kol je možný pouze na vyznačených cyklotrasách, vedených téměř výhradně po zpevněných komunikacích vhodných pro středně zdatné cyklisty. Přijdou si zde na své vyznavači klasických horských kol. V sezoně je možné kombinovat pohyb na kolech s dopravou „ekologickým autobusem“ na bionaftu (Lenora – Borová Lada – Kvilda – Modrava – Železná Ruda). Na železniční trati č. 194 (České Budějovice – Volary, Nové Údolí – Černý Kříž) je možná doprava jízdních kol zvláštními vagóny (tzv. „kolovlaky“). V této oblasti také cykloturistické stezky překračují státní hranice (Nové Údolí – Haidmühle, Bučina – Finsterau, České Žleby – Bischofsreut) a jsou napojeny na trasy v Bavorsku.

Z hlediska cykloturisitky je velmi atraktivní navazující oblast Lipenské přehradní nádrže – pravý klidný břeh Lipna vhodný pro cykloturistiku ostře kontrastuje s přelidněným rekreačním územím na levém břehu přehradní nádrže, který je oblíbený zejména všemi vyznavači vodních sportů. V oblasti Lipna mohou turisté vyjet např. po cyklistické trase na Vítkův kámen a do Svatého Tomáše. Svatý Tomáš je osada na vrcholku svatotomáškého pohoří, kdysi poutní místo. Je zde gotický kostel sv. Tomáše a bývalý schwarzenberský lovecký zámeček ve švýcarském slohu z 19. století. Vítkův kámen je po Kašperku druhý nejvýše položený hrad v České republice. Z ruiny hradu je úchvatný pohled na Šumavu a Lipenské jezero.

Národní park Šumava
V Národním parku je možno na kole navštívit mj. i dvě technické památky minulých století, a to Vchynicko-tetovský a Schwarzenberský kanál.

Vchynicko-tetovský kanál z let 1799 – 1800 ústí do Křemelné. Umožňoval dopravu dřeva do Otavy tím, že se vyhnul nesplavnému úseku Vydry. Obnoven byl roku 1925. Dnes měří 14,4 km a jeho vody pohánějí hydroelektrárnu na Čenkově Pile. Na trase kanálu jsou zachovány četné kamenné klenuté můstky a na mnoha místech zbytky vyzděného koryta.

Schwarzenberský kanál je unikátní vodní dílo a chráněná technická památka evropského významu. Byl vybudován v letech 1789 – 1822 zejména pro zásobování Vídně palivovým dřevem. V délce přes 50 km propojuje povodí Vltavy a Dunaje. Stejně jako Vchynicko-tetovský kanál byl postaven podle projektu ing. Josefa Rosenauera. První část vedla k Jezerním vrchům, Jezerní potok, vytékající z Plešného jezera, byl rovněž upraven pro plavbu dřeva a Plešné jezero bylo zařízeno jako nádrž k pozvolnému vypouštění vody podle potřeby plavby. Naposledy se zde dříví plavilo v roce 1962 v krátkém úseku v okolí Nové Pece. Kanál je na mnoha místech poškozen těžkou lesní a vojenskou technikou, a protože většina vodních zdrojů již není do kanálu zapojena, je jeho koryto bezvodé. Jedná se o významné dílo vodní techniky přelomu 18. a 19. století, jeho části byly v nedávné době rekonstruovány. Cesta, která vede kolem Schwarzenberského kanálu, má i další napojení na turistické trasy v Rakousku i Německu.

Netolicko
Nově vybudovaná cyklotrasa Historická krajina Netolicka vede malebnou krajinou rybníků, koní, historických a archeologických památek. Vychází z někdejšího přemyslovského hradiště Na Jánu u Netolic, kde je nyní budován první archeologický park v jižních Čechách. Tzv. malý okruh, určený spíše pro pěší turisty, vede historickým jádrem Netolic. Tzv. velký okruh měří 40 km a vede rožmberskou oborou kolem letohrádku Kratochvíle k poutnímu kostelu na Lomci, dále pak malebnými vesnicemi Mahouš, Němčice a Zvěřetice až ke Lhenicím, kde se trasa stáčí zpět ke starobylé rožmberské oboře.

Písecko
Také v tomto regionu je pro milovníky turistiky a cykloturistiky připraveno množství značených tras s různým stupněm náročnosti pro všechny věkové kategorie.

Nepříliš náročná cyklotrasa v délce 27 km, vhodná i pro méně zdatné cyklisty a rodiny s dětmi, vede z Písku přes Putim, Sudoměř a Kestřany zpět do města. Jiná trasa, tentokrát středně náročná, vede z Písku po lesních cestách přes Písecké hory do Albrechtic nad Vltavou, nebo z Písku přes Písecké hory do Nového Dvora, odtud přes Hůrky do Heřmaně, Skal, Protivína, Nové Vsi a Albrechtic nad Vltavou a pak přes Písecké hory zpět do Písku.

Další trasa vede z Písku přes Vrcovice, Tukleky, Oslov na Zvíkovské Podhradí a odtud přes vesnice Ostrovec, Vráž, Zlivice a Borečnice zpět do Písku. Je vedena převážně po komunikacích II. a III. třídy, není náročná a vhodná jsou silniční, trekingová i horská kola. Její celková délka je 48 km.

Strakonicko
Strakonice jsou ideálním místem a východiskem pro výlety do okolí. Po celém Strakonicku je značeno mnoho tras.

Táborsko
Táborsko je díky příznivému reliéfu často vyhledáváno cyklisty, neboť skýtá bohaté možnosti cyklistických výletů do všech koutů regionu. Z Tábora se rozbíhá na všechny světové strany hustá síť značených cyklotras, kterých je v okolí města téměř 400 km.

Region Táborsko nabízí nespočet historických pamětihodností, přírodních zajímavostí, ale především různorodý cyklistický terén. Mírně zvlněné krajině vévodí řeka Lužnice, která obtéká Tábor hluboce zaříznutým údolím lemovaným lesy a skalami. Pole střídají louky, potoky a rybníky dotvářejí obraz charakteristický pro přírodu jižních Čech. Jenom v sedle kola můžete vnímat rozmanitost táborské krajiny.

Greenways Praha Vídeň

Greenways Praha Vídeň je síť stezek a tras pro cyklisty, pěší, jezdce na koních či vodáky. Páteří je dálková cyklotrasa, která prochází rozmanitými regiony mezi těmito dvěma evropskými metropolemi a spojuje místa přírodně, historicky a kulturně zajímavá a cenná. Na páteřní trasu navazují tématické okruhy - Greenway Rožmberského dědictví, Greenways Lichtenštejnského dědictví či Greenway řemesel a vyznání. Zelenou stezku Greenways Praha Vídeň vymysleli a uskutečnili lidé, které spojuje zájem o zdravé životní prostředí, zachování kulturního a přírodního dědictví a šetrný rozvoj obcí a měst, kde žijí. Na mnoha místech se můžete potkat s výsledky jejich práce i s nimi samotnými. Říkáme jim místní partneři a místní projekty Greenways.

Více informací: http://www.prahawien.greenways.info

Nadace Jihočeské cyklostezky

Nadace Jihočeské cyklostezky je nevládní nezisková organizace založená na jaře 2004, jejímž cílem je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji.

Více informací na portálu http://www.jihoceske-cyklostezky.cz

Dopravní systém Cyklotrans

V letních měsících jsou návštěvníkům jižních Čech k dispozici také cyklobusy odbavované v rámci dopravního systému Cyklotrans. Bližší údaje o jízdních řádech cyklobusů, doporučených trasách, tipech na výlety a dalších užitečných informacích naleznete přímo na oficiálních stránkách dopravního systému Cyklotrans - http://www.cyklotrans.cz