Blíží se nám termín otevření další části dálnice D3

Blíží se nám termín otevření další části dálnice D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí. Všichni se na tuto událost jistě těšíme. Ať už jen ze zvědavosti nad novou trasou dopravy, která vede zase trochu jinou částí naší krajiny než dosud, nebo zrychlením cestování směrem na jih a zpět a v neposlední řadě pro město Tábor, tedy nás, všechny nejdůležitější, odvedení velké části automobilové dopravy mimo naše město. Jediným stínem této události je zpoplatnění celého hotového úseku dálnice D3. Rád bych se zamyslel nad dopravní situací v našem městě po této události.

Bez jakékoli debaty se citelně sníží intenzita dopravy jižní části města, tedy od současného konce dálnice tzv. u Mašáta okolo nákupní zóny na jižní hranici města. Ocení to především obyvatelé Měšic, jižní části ústeckého předměstí a Sídliště nad Lužnicí, ale i nakupující v nákupní zóně. Asi každý zažil nekonečnou šňůru automobilů na této trase. Toto zklidnění dopravy velmi vítám a jsem za to vděčný. Bohužel mám trochu obavy ze změny dopravy v jiné části Tábora. Táborem neprochází jen dopravní trasa sever – jih, ale i dopravní trasa západ - východ. Pro lepší orientaci například doprava mezi městy Písek a Pelhřimov. Tato dvě města uvádím pouze jako orientační body pro představu. Tato dopravní trasa je také velmi frekventovaná. V tuto chvíli jede doprava ze západu od příměstské části Všechov na most přes vodní nádrž Jordán a dál se napojuje na část dálnice D3 až k současnému konci dálnice u Mašáta, kde se odklání na Zárybičnou Lhotu ve směru na východ a opačně. Zaměřím se na část automobilové dopravy, která nemá cíl ani plánovanou zastávku v našem městě a pouze tudy projíždí. Neznám přesné číslo podílu v procentech aut bez dálniční známky nebo zaplaceného mýtného na zmiňované trase, ale podle mě nebude počet těchto automobilů zanedbatelný. Po zpoplatnění dálnice D3 se automobily, jejichž majitelé nechtějí kupovat dálniční známku či zaplatit mýtné, budou snažit placenému úseku vyhnout. Bohužel jako objízdnou trasu dálnice využijí našeho města jako jediné možnosti. Buď po hrázi Jordánu centrem města nebo přes Čekanice. V obou částech města se zvýší průjezd automobilů, osobních i nákladních. Také obyvatelé Měšic si neuleví a silnice okolo bude i nadále hojně využívána. Všichni si jistě dokážeme představit následky nárůstu dopravy. Zvýšení hluku, prašnosti, výskytu dopravní kongesce, opotřebení komunikací, ale hlavně snížení bezpečnosti dopravního provozu, tedy i snížení bezpečnosti obyvatel Tábora. Navýší se hustota provozu v centru a v druhé variantě okolo několika škol. Řešením by bylo vyjmutí části dálnice D3 z placeného úseku a její zařazení do dopravní infrastruktury jako městský okruh, tedy okruh k objíždění obce. Ještě si živě pamatuji, jak jsme na začátku jezdili po okruhu.

Jako člen dopravní komise města Tábora navrhuji vstoupit do jednání s Ministerstvem dopravy České republiky v této věci. Moc si od toho neslibuji, stát vynaložil nemalé náklady na stavbu dálnice a bude chtít alespoň jejich část zpět formou dálničních známek a mýtného. Tomu se nemůžu divit a mít to státu za zlé. Jde mi hlavně o naše město a jeho dopravu a bezpečnost. Dalším důvodem mé aktivity je skutečnost, že městský okruh jsme slibovali ve volebním programu strany TOP 09 před posledními komunálními volbami. Pokud nevyjde trvalé zřízení městského okruhu, budu navrhovat jeho provizorní zřízení po dobu rekonstrukce křižovatky na Křižíkově náměstí a rekonstrukce Budějovické ulice. Tyto dvě akce i tak velmi ztíží dopravní situaci a není vhodné další navýšení dopravy v Táboře.